2010

Palle Holmstrup

 

      Indledning

Aktuel Odontologi tilstræber igen i år at bringe et bredt spektrum af artikler med hovedvægt på emner af betydning for det daglige arbejde i tandklinikken. Der er artikler med medicinske aspekter, som trænger sig mere og mere på, fordi der er en tiltagende mængde af vore patienter, som får medicinsk behandling, ligesom nye typer af medicin kan medføre orale problemer. I den sammenhæng er erkendelsen af bisfosfonaternes bivirkninger i kæberne af stor betydning. Håndtering af børn og unge med særlige problemer er også en del af dagligdagen. Der er ny metoder, som åbner for store perspektiver i radiologien, og også nye synspunkter i forbindelse med fjernelse af visdomstænder er vigtige. Endodontien udvikler sig konstant, og med implantaternes tiltagende
anciennitet i mundhulen er der tiltagende problemer med infektioner. Udviklingen i keramiske restaureringer går stærkt, og der er forstærket markedsføring af mange produkter, herunder mundskyllemidler, som kræver en opdatering på fagligt grundlag. Alle disse, og andre temaer er med i årets udgivelse. Vi har desuden valgt at indlede med en mere generelt oplysende artikel om kvinde- og mandehjerner, idet vi i redaktionen også finder det væsentligt at supplere med ny viden, som kan bidrage til forøget forståelse af det vi beskæftiger os med i det daglige: Mennesker.


Med denne udgave lancerer vi et nyt tiltag, nemlig en onlineversion af tidligere årgange på internettet. Her vil man, via den personlige kode der fremgår af bogens første side, kunne få adgang til årbøgernes artikler, helt tilbage til 2002, med mulighed for fritekstsøgning i hele materialet. Dog vil den aktuelle udgave
af årbogen først blive onlinepubliceret med et års forsinkelse. Vi håber, at I som læsere finder det på samme tid komfortabelt og effektivt at kunne opdatere jeres brede faglige viden derhjemme uden at skulle være til stede på et kursus på et bestemt tidspunkt og sted, og på den baggrund ønsker redaktionen jer et
rigtig godt udbytte.

 

 

Christian Holt 

 

Når det gælder det offentliges ansvar for tandsundheden hos børn og unge, er der fælles fodslag i Sverige, Danmark og Norge – deres tandpleje er nemlig finansieret 100% af det offentlige. Norge dog med den undtagelse, at tandregulering ikke er vederlagsfri, men forbundet med delvis egenbetaling.

 

Læs hele artiklen

 

 

Nils Roar Gjerdet

 

      Historikk

Annonsering av varer og tjenester er en kommunikasjonsform som har forekommet i all historisk tid. Det handler om å overtale enkeltpersoner eller grupper til å utføre en handling, for eksempel å kjøpe noe. I et moderne samfunn er annonsering og reklame en naturlig og nødvendig del av hverdagen, også for tannhelsepersonell.

 

Læs hele artiklen

 

 

Søren Hillerup og Rigmor Jensen

 

Lokalanalgetika er værdifulde lægemidler til gennemførelse af smertefri tandbehandling, og de er de hyppigst anvendte farmaka i odontologisk praksis. De lokalanalgetika, som tandlæger anvender i dag, er udviklet over en lang årrække, og de anses for at være endog meget sikre med hensyn til terapeutisk virkning og relativt uskadelige for hjerteraske patienter, når vejledende
maksimaldoser overholdes.

 

Læs hele artiklen

 

 

Randi Abrahamsen

 

      Hypnose

Hypnose har i dag vundet mere anerkendelse inden for sundhedsvæsenet
i takt med stigende evidens for behandlinger med hypnose. The Executive Committee of the American Psychological Association – Division of Psychological Hypnosis definerede i 1994 hypnose som „en procedure, hvorved sundhedspersonale kan foreslå en patient at opleve ændringer i fornemmelser, sanser, perception, tanker eller opførsel“.

 

Læs hele artiklen

 

 

Kaj Stoltze

      Indledning

Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som  undervisningsassistent i klinisk paradontologi havde jeg en gruppe tandlægestuderende på det afsluttende semester. En af de studerende havde gennemført en nydelig lapoperation regio 2,1+1,2, hvor der bl.a. var de
karakteristiske intraossøse defekter på rødderne af centralernes mesialflader.

 

Læs hele artiklen

 

 

Svante Twetman

 

      Indledning

Infektioner i munhålan tillhör de vanligaste patologiska tillstånden hos människan. Precis som i tarmen är munhålan steril vid födseln, och olika faktorer styr etableringen av den orala biofilmen.

 

Læs hele artiklen

 

 

Ivar A. Mjör

 

Kontrollerte kliniske forsøk har i en årrekke vært „gullstandarden“ for klinisk forskning over hele verden. Hovedtrekkene i denne form for odontologisk forskning omfatter alt fra utprøvning av nye odontologiske materialer, via pulpastudier til utprøving av metoder for kariesdiagnostikk.

 

Læs hele artiklen

 

 

Unni Endal

 

Maskinell preparering har tatt over i endodontien i løpet av de siste 10 årene. Etter en treg start på 1990-tallet, prepareres de fleste rotkanaler i dag med roterende nikkeltitan-instrumenter. På markedet i dag er det mange forskjellige fabrikater av maskinelle instrumenter.

 

Læs hele artiklen

 

 

Preben Hørsted-Bindslev og Dag Østavik

 

I mange år har amalgam med vekslende succes været det foretrukne materiale til apikal kavitetsaflukning efter rodspidsresektion. Af miljømæssige grunde har der været indført lovmæssige begrænsninger med det formål at udfase anvendelsen af kviksølv samtidig med, at der har været diskussion om risiko for
sundhedsmæssige følger ved anvendelsen af amalgam.

 

Læs hele artiklen

 

 

Tom Lassem og Stig Karlsson

 

      Historikk

I ca. 300 år har avtrykk av kjever og tenner blitt tatt i forbindelse med indirekte fremstilling av tannerstatninger. Utviklingen av de ulike materialer til bruk for slike avtrykk har vært tidkrevende og omfattende, og først i siste halvdel av 1900-tallet kom det materialer av en kvalitet som, kombinert med riktig anvendt teknikk, fullt ut tilfredsstilte de krav man må stille til slike materialer. Etter hvert har det også blitt lansert maskinelle og manuelle kombinerte doserings- og blandesystemer som sørger for en korrekt behandling av materialene.

 

Læs hele artiklen

 

 

Per Vult Von Steyern

 

Även om användningen av helkeramiska material har ökat väsentligt de senaste decennierna, kvarstår en del frågetecken kring var gränserna går för när och hur man kan använda keramer. Föreställningar om olika material skiljer sig mellan olika behandlare, och det är ofta traditioner som styr, traditioner som
kan skilja mellan olika länder och regioner.

 

Læs hele artiklen

 

 

Kerstin Fischer og Pär-Olov Östman

 

Under de senaste 40 åren har protetisk rehabilitering av tandlöshet med hjälp av dentala implantat utvecklats till att vara ett förutsägbart behandlingsalternativ (1). Originalkonceptet av Per-Ingvar Brånemarks teknik rekommenderade en inläkningstid om 3 till 6 månader för implantat innan dessa belastades i under- respektive överkäken.

 

Læs hele artiklen

 

 

Søren Schau, Eva Siddelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Flemming Isidor og Palle Holmstrup

 

Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende
langtidsresultat efter behandling med implantater (1-4). Selvom ikke alle tandlæger udfører implantatbehandling, er alle tandlæger og tandplejere i dag involveret i opfølgning af patienter,der tidligere har fået udført implantatbehandling. Da implantater og tænder er forskellige på en række områder, kan principperne for kontrol af tænder ikke overføres direkte til implantater.

 

Læs hele artiklen

 

 

Gunilla Klingberg

 

Få saker berör oss så mycket som när vi konfronteras med ett barn som far illa. Tätt som oftast nås vi av nyheter om barn som utnyttjats sexuellt, som försummats psykiskt eller fysiskt, eller som misshandlats, ofta inom familjen. För oss som möter barn och ungdomar som patienter, kan det till och med komma så nära att det handlar om vår patient, och kanske att vi är de som först får insikt i missförhållandena.

 

Læs hele artiklen

 

 

M.O. Lexner og L. Almer

 

Hvad kan tandlægen bruge genetik til i dagligdagen på klinikken? Hvilken forskel gør det, at en tandlæge ved noget om forskellige genetiske sygdomme?
I Norden går børn, unge og voksne jævnligt til tandlægen. Tandlægerne udgør således en af de sundhedspersonalegrupper, der hyppigst har kontakt til patienterne, og således kan tandlægerne spille en vigtig rolle i den tidlige diagnostik af forskellige genetiske sygdomme.

 

Læs hele artiklen