2008

Palle Holmstrup

 

Ifølge Gyldendals danske fremmedordbog betyder dogme vane eller leveregel, som er grundet på autoritet. Tilsvarende betyder paradigme mønster eller forbillede. Disse to ord betegner i vid udstrækning grundlaget for arbejdet i sundheds-/helsesektoren, og evidensbaseret behandling udgør en beskeden del af vort samlede aktivitet. Odontologien er ingen undtagelse, hvad dette angår. Det indebærer en forpligtelse til med mellemrum at kaste et kritisk øje på det, vi gør i dagligdagen på tandklinikkerne. I den forbindelse kan Aktuel Nordisk Odontologi forhåbentlig bidrage. og i år er der igen fokuseret på en bred vifte af fagområder spændende fra psykologi over parodontologi, protetik, carciologi, endodonti og kirurgi til traumatologi. Ikke alle disse artikler kan angive evidensbaseret behandlingsmetoder, men de kan bidrage til et nuanceret syn på det, vi gør i det daglige, og det er selvfølgelig væsentligt for vores fag.

Igen i år må vi takke de mange forfattere, der velvilligt har sagt ja til via årbogen at medvirke til den odontologiske efteruddannelse i Norden. Det er en fornøjelse at modtage deres bidrag.


Bobby Zachariae

 

Undersøgelser tyder på, at stadig flere danskere oplever stress i hverdagen. Mens 36% af danskerne i 1987 følte sig stressede "ofte eller af og til", steg dette tal til 42% i 2005. Det er ikke kun voksne, der føler sig stressede, også børn og unge oplever i stigende grad ...

 

Læs hele artiklen


Carla C. Pontes Andersen

 

Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslåt, at ud af 100 voksne danskere har seks manifest diabetes og 15 prædiabetes. Det er derfor afgørende for tandlæger at opdatere...

 

Læs hele artiklen


Anne Havemose-Poulsen

 

For klinikeren er klassifikationen af parodontale sygdomme et nødvendigt redskab i planlægningen af sygdommens forebyggelse, behandling og kontrol. Kun ved at klassificere vores patienter, korrekt og kende til de enkelte sygdomme og tilstandes ætiologi...

 

Læs hele artiklen


Gunnar E. Carlsson

 

En dogm definieras som en trossats eller uppfattning som anses sann. Vid närmare granskning visar det sig att många dogmer saknar bevis för att de är giltiga, men att de likväl trosvisst omhuldas av många. Ett välkänt historiskt exempel på att det inte är riskfritt att ifrägasätta dogmer är det öde...

 

Læs hele artiklen


Christer Bessing

 

Under lång tid har guldlegeringar dominerat framställingen av kronor och broar. Ett gott utseendemässigt resultat nåddes med inslipade proslinsfasader, men retentionen av fasaderna til guldkonstruktionen var ett problem. Dessa porslinsfasader ersattes på sjuttiotalet av...

 

Læs hele artiklen


Bo Krasse och Bengt Öwall

 

Vipeholmsundersökningarna genomfördes 1947-1951 vid Vipeholms statliga specialsjukhus för psykiskt utvecklingsstörda i Lund, Sverige. De publicerades på svenska som et supplement till Svensk Tandläkare-Tidskrift 1952 omfattande 422 sidor och 1954 på engelska i ...

 

Læs hele artiklen


Ivar A. Mjör

 

"Minimally invasive dentistry" har blitt et slagord for fyllingsterapi. Begrebet er ikke begrænset til fyllingers størrelse og utstrekning. Det innebærer maksimal preservering av tannvev og av tennenes styrke. Innen kariologien omfatter det alt fra korrekt diagnose av primær og sekundær...

 

Læs hele artiklen


Ulf Örtengren

 

Ljushärdande komposit är per idag det dominerande materalet vid direkt fyllingsterapi. Detta främst beroende på kompositmaterailens estetiska egenskaper, fördelen av en adhesiv förankring samt mindre avverkning av tandsubstans. Lyckandefrekvensen för...

 

Læs hele artiklen


Hilde Molvig Kopperud og Tore Derand

 

Nanteknologi er et hett forskningsområde for tiden. De mest optimistiske mener at en teknologisk revolusjon er på gang og at nanteknologien kommer til å føre til større endringer enn dem som dataalderen skapte. I nanteknologien regner man størrelse i naometer, som en milliarddel...

 

Læs hele artiklen


Gunnar Bergenholtz

 

Frågan om antal behandlingsgånger, som fordras för att endodontisk behandling skall få ett optimalt utfall, har fått stor aktualitet under senare år. Nya landvinningar inom endodontisk behandlingsteknik, inklusive maskindriven instrumentering, är en av förklaringarna. Därigennem har...

 

Læs hele artiklen


Gilberto Debelian og Dag Ørstavik

 

Filfraktur i rotkanalen er en kjedelig komplikasjon ved rotbehandling. Forekomsten av fraktur med strålinstrumenter angis ä ligge fra 0,5 til 0,6%. I praksis aksepterer man en hyppighet på inntil 1% for filfraktur med håndinstrumenter av stål. Med anvendelsen...

 

Læs hele artiklen


Bengt Öwall

 

Gerodontologi, gerodonti, geriatrisk odontologi eller oral gerontologi är några av de termer som användes om den del av ondotologin som handlar om tandvård och tandbehandling av äldre. Holm-Pedersen og Löe skrev i förordet till sin stora och respekterade lärobok om...

 

Læs hele artiklen


Trond I. Berge

 

Operativ fjerning av visdomstenner er det tredje mest hyppige kirurgiske inngrap i allmennpraksis. I oralkirurgisk spesialistpraksis er fjerning av visdomstenner sannsynligvis det inngrepet som utføres oftest. Det er beregnet at det årlig fjernes 50-60000 visdomstenner...

 

Læs hele artiklen


Jens O. Andreasen, Terese R. Vinding og Søren S. Ahrensburg

 

Traumatiske tandskader repræsenterer et multifacetteret problem med hensyn til diagnose, akut behandling og opfølgning heraf. Nogle typer tandskader udgør ingen eller en meget begrænset risiko for tandens pulpa og parodontium (fx. emaljeinfraktioner og emaljefrakturer), mens andre...

 

Læs hele artiklen


Rod Moore

 

En undersøgelse af den danske voksne befolkning i starten af 1990'erne viste, at angst for tandbehandling (36,1%) forekommer næsten lige så hyppigt som angst for døden (35,8%), og at kun højdeskræk er hyppigere. Tandlægeskræk er således ikke noget nyt, men har konsekvenser...

 

Læs hele artiklen


Jan Bergdahl

 

Med en psykosomatisk reaktion menas somatiska besvär där någon form av psykisk belastning anses ha stor betydelse för dess uppkomst och förlopp. Den psykosomatiska reaktionen omfattar dels en störning i ett eller flera organiska system, dels att psykiska och sociala faktorer...

 

Læs hele artiklen