2006

Palle Holmstrup

 

Alt mens tiden synes at gå hurtigere og hurtigere, er det igen blevet tid til en ny Nordisk Odontologisk Årbog. Og netop tidens hast er et vigtigt grundlag for at tænke over, hvordan vi som tandlæger vil bevare vores faglige kompetence. Udviklingen går jo, ligesom tiden, hastigt fremad, og det er nødvendigt at afsætte tid til ajourføring af kompetencen. Det bør også denne gang understreges, at selvstudier, der kan foregå i hjemmet, er en vigtig og effektiv måde, som tillader, at man kan følge med tidens udvikling, mens man sidder behageligt i sin egen stol. Den nordiske odontologiske årbog indebærer, at alle nordiske tandlæger har denne mulighed lige ved hånden. Det eneste, der kræves, er at tage bogen og afsætte tid til at læse den. Redaktionen har også i år valgt at fokusere på en bred vifte af faglige emner. Ud over emnet kompetenceudvikling er der både væsentlige parodontologiske og cariologiske bidrag, men også bidfunktion, mikrobiologi, tanddannelsesforstyrrelser og radiologi er markante emner i denne udgave. Rigtig god læsning.  


Björn Klinge

 

Evidens är alls inget nytt, inget mystiskt hokuspokus. I Nationalencyklopedins ordbok kan man läsa att begreppet evidens förekommer i svenska språket sedan 1716. Evidens har den egentliga betydelsen tydlighet eller klarhet. Så enkelt är det alltså. Inom medicin och odontologi skulle man kunna...

 

Læs hele artiklen


Kaj Stoltze

 

Laserudstyr beregnet til indgreb i mundhulen synes at få en voksende udbredelse på tandklinikkerne. Der er en umiddelbar tilskyndelse i ønsket om at følge med udviklingen til at købe et sådant udstyr. Tandlæger har en næsten medfødt begejstring for nyt teknisk apparatur, hvormed det ...

 

Læs hele artiklen


Torbjørn Jarle Beivik

 

Forholdet mellom kropp og sjel, og mellom hjerne og sinn, er av de eldste og mest fundamentale mysterier. Observante tannleger har for eksempel gjennom årtier lagt merke til at alvorlige psykiske belastninger (traumer) kan utløse og forverre utviklingen av periodontitt, men sammenhengen... 

 

Læs hele artiklen


Arne Hensten og Nils Jacobsen

 

Ser man bort fra toksiske reaksjoner i forbindelse med at småbarn svelger fluoridholdig tannpasta, kan bivirkningene dreie seg om dentinabrasjoner eller reaksjoner i bløtvevet. De siste arter seg som inflammasjoner i munnslimhinne, gingiva og munnviker og kan være av irritativ eller allergisk...

 

Læs hele artiklen


Alireza Sahafi, Anne Peutzfeldt og Erik Asmussen

 

Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har vist, at retention og stabilitet er knyttet til mængden og styrken af resttandsubstansen1 samt til, hvor godt den...

 

Læs hele artiklen


P.T. Sunde, L.Tronstad og I. Olsen

 

Innledning Apikal periodontitt er en immuninflammatorisk sykdom med mikrobiell etiologi. Den apikale prosessen er først og fremst et resultat av vertsforsvarets respons mot mikrobene og deres produkter i den nekrotiske rotkanalen. Munnhulen inneholder en av de mest konsentrerte...

 

Læs hele artiklen


Karin Sjögren

 

Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser att sammanfatta dagens uppfattning om fluoranvändning i kariesförebyggande syfte, såsom det uppfattas från ett svenskt...

 

Læs hele artiklen


Hanne Hintze

 

En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering af nye røntgenmodaliteter anvendt til diagnostik af forskellige sygdomme. I de forgangne år er der således gennemført adskillige undersøgelser for evaluering af den cariesdiagnostiske formåen...

 

Læs hele artiklen


Birgitta Bäckman och Barbro Malmgren

 

Störningar i tandutvecklingen kan indelas i

• defekter som delsymptom i allmänna sjukdomar, ofta metaboliska sjukdomar

• defekter orsakade av näringsbrist, intoxikation och strålning

• ärftligt betingade störningar i amelogenesen och dentinogenesen.

 

Læs hele artiklen


Sven Poulsen, Göran Koch og Lill-Kari Wendt

 

Metoder til forebyggelse af caries i okklusale fissurer har eksisteret længe. De tidligste metoder var de såkaldte profylaktiske fissurrensninger med efterfølgende fyldning med kobberamalgam, og de senere profylaktiske fyldninger med sølvamalgam. Først med udviklingen af syre-ætsningsmetoden...

 

Læs hele artiklen


Yrsa Le Bell

 

Bettskenor och bettslipning hör sedan länge till klinikerns/bettfysiologens vardag vid behandling av patienter med funktionsstörningar i tuggapparaten (TMD). En enkät utförd av Svensk Förening för Bettfysiologi till föreningens medlemmar år 2004 visade att de vanligast förekommande...

 

Læs hele artiklen


Rita Isaksson, Birgitte Moesgaard Henriksen och Merete Vigild

 

Inledning Innan det kan ges ett adekvat svar på frågan om de äldre får relevant professionell tandvård, finns det en rad faktorer, som bör belysas och avgränsas. Betydelse för svaret är bland annat omfattningen av de offentliga satsningarna på tandvård till de äldre, de äldres demografiska...

 

Læs hele artiklen


Ejnar Gaardmand og Dorte Haubek

 

Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne artikel omhandler en bestemt form for tanddannelsesforstyrrelse, kaldet hypomineraliserede molarer eller, som senest foreslået, Molar-Incisiv Hypomineralisation...

 

Læs hele artiklen


Tove Larsen og Ellen V. Frandsen

 

I de senere år har der været øget fokus på den mikrobiologiske kvalitet af vandet fra dentale units, eller snarere på den ofte mangelfulde vandkvalitet. Utallige rapporter om forekomst af mikroorganismer i stort antal i unitvand har ført til, at der i flere lande nu er blevet formuleret... 

 

Læs hele artiklen


Rolf Attström, Nikolaos Mattheos och Martin Schittek Janda

 

Självvärdering För tillfället går självvärdering sitt segertåg över västvärlden. I alla verksamheter, från universitet till regeringars webbdokument, sker självvärderingar enligt mer eller mindre strukturerade formulär. Frekvent sker det i form av så kallade SWOT-analyser som står för...

 

Læs hele artiklen