2005

Palle Holmstrup

 

Så er den nye nordiske odontologiske årbog, Odontologi 2005, på gaden, og muligheden for faglig odontologisk opdatering ligger lige for. Udbyttet af efteruddannelse er i væsentlig grad afhængigt af, at vi selv arbejder med stoffet. Derfor er det oplagt at benytte årbogen til selv at sætte sig ind i de seneste udviklinger i de forskellige fagområder. Der er gode muligheder for stort udbytte. Der skal i den sammenhæng rettes en stor tak til de mange forfattere, som altid beredvilligt stiller sig til rådighed for årbogen. Deres indsats er betydelig, og deres dialog via årbogen med tandlægerne i Norden er af stor betydning for tandlægefagets udvikling på klinikkerne. Igen i år har redaktionen satset på bredde i artiklerne, der således rummer emner inden for generel oral helse, parodontologi, implantologi, allergologi, kirurgi, cariesdiagnostik, genetik, psykologi, protetik, endodonti og bidfysiologi. Desuden en væsentlig artikel om udviklingen af tandlægelige specialer i Norden, en udvikling der nok kommer til at kræve lidt mere opmærksomhed i de kommende år. God læsning.


Bengt Öwall, Johan Friskopp, Liljan Smith Aandahl och Eeva Widström

 

En specialist inom odontologin, eller medicinen, i Norden är en person som erhållit specialistkompetens av en legal myndighet, motsvarande den legitimation, som man skall ha för att få utöva tandläkaryrket. De legitimerande myndigheterna för respektive land framgår av...

 

Læs hele artiklen


Göran Dahllöf och Thomas Modéer

 

Förekomst av fetma och dess följdsjukdomar ökar epidemiskt över hela världen och har blivit ett av de största hälsoproblemen. Det är därför av största vikt att samhället satsar resurser för att tidigt förebygga och behandla fetma framför allt bland barn och ungdomar. Denna artikel skall förutom...

 

Læs hele artiklen


Rutger Persson

 

Målsättningen med parodontal behandling är att reducera risken för progression av parodontit samt att återställa funktion och estetiska förhållanden. Omfattande forskning har resulterat i vidgad parodontologisk baskunskap. För att kunna bedömma risken för parodontit krävs desutom...

 

Læs hele artiklen


Jan L. Wennström

 

Möjligheten att med implantatstödd protetik rehabilitera patienter med parodontalt destruerade bett leder ofta till delikata överväganden i beslutsfattandet avseende avancerade parodontala behandlingsinsatser. Att implantatbehandling har en bättre prognos än parodontitbehandling...

 

Læs hele artiklen


Arne Hensten og Nils Jacobsen

 

Nikkel er et sølvhvitt, hardt og formbart transisjonsmetall, som finnes i jordskorpen som sulfidmineraler sammen med jern og kopper eller som magnesiumholdige silikater. Det daglige inntak av nikkel fra fødevarer varierer fra 100 til 900 mikrogram per dag1, men bare en del blir tatt opp...

 

Læs hele artiklen


E. Christian Munksgaard

 

Skandinaviske undersøgelser blandt tandlæger1-6 viser en relativt høj frekvens af generelle hudproblemer. De adspurgte tandlæger angav i 3/4 af tilfældene, at årsagen enten udelukkende var arbejdsrelateret eller var en kombination heraf sammen med andre årsager. Mange typer påvirkninger...

 

Læs hele artiklen


Lasse A. Skoglund

 

Bruk av lokalanestesi er tannlegens viktigste virkemiddel for å hindre smerte og, derved indirekte, frykt i forbindelse med den behandling som utføres i en odontologisk praksis. Prinsippet ved administrering av lokalanestesi er at man fysisk deponerer et legemiddel som hindrer elektrisk...

 

Læs hele artiklen


Hanna Stømme Koppang og Pål Barkvoll

 

Enhver tannlege føler et selvsagt ansvar for en pasients tenner og periodontium. Vi har imidlertid også et uomtvistelig ansvar med hensyn til erkjennelse og diagnostikk av patologiske tilstander i munnhulen forøvrig og i tilgrensende områder, og tannlegen kan muligens være den første...

 

Læs hele artiklen


Ingegerd Mejàre

 

Bitewingundersökning inom barn – och ungdomstandvården används främst för kariesdiagnostik. Den är ett hjälpmedel för att

• upptäcka approximala kariesskador som kan behandlas...

 

Læs hele artiklen


Hilde Nordgarden

 

Agenesi, eller aplasi, er en tilstand hvor en del av kroppen, som et vev eller et helt organ, ikke utvikles. Tannagenesi er altså medfødt mangel av en eller flere tenner. Agenesi kan ramme både det primære og det permanente tannsett, det er dog mye vanligere i det sistnevnte. I litteraturen...

 

Læs hele artiklen


Gunilla Klingberg och Kristina Arnrup

 

Per, 6 år, är hos tandläkaren för att laga en tand för första gången. Vid de tidigare besöken har han varit lite tillbakadragen, men ändå villigt gått med på att undersökas, ta röntgenbilder och polera sina tänder. Idag är det dock stopp. Per vägrar öppna munnen. Han vill inte gå med på...

 

Læs hele artiklen


Flemming Isidor, Klaus Gotfredsen og Rie Stokholm

 

„Kært barn har mange navne“. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes synonymt. Plastretinerede broer kan defineres som broer, der cementeres med plastcement til en tandoverflade, primært emaljen, som er blevet...

 

Læs hele artiklen


Preben Hørsted Bindslev

 

Formålet med at varmeplastificere rodfyldningsmaterialer, primært guttaperka, er at forbedre adaptationen mellem rodfyldning og kanalvæg, at forøge homogeniteten af rodfyldningen ved at de forskellige guttaperkapoints smelter sammen og at udfylde bikanaler og ramifikationer...

 

Læs hele artiklen


Ejvind Budtz-Jørgensen

 

Hensigtsmæssig ernæring er en forudsætning for ældre menneskers almene såvel som orale sundhed. Det er derfor et vigtigt mål i tandplejen at bevare sunde tænder, fordi tænderne er nødvendige for at findele føden for at befordre fordøjelsen i mavetarmsystemet. Hos ældre med delvist eller ...

 

Læs hele artiklen


Marianne Engberg

 

Den patientcentrerede konsultationsmetode har inden for det seneste årti vundet anerkendelse i den lægevidenskabelige uddannelse, bl.a. i Danmark, som det anbefalelsesværdige teoretiske grundlag for gennemførelse af konsultationer i almen praksis1. Rationalet for anvendelse af netop denne...

 

Læs hele artiklen