2004

Palle Holmstrup

 

Formålet med denne bog er at tilbyde tandlæger i Norden på en enkel måde at opdatere deres viden. Ved at følge med i Nordisk odontologisk årbog kan kursusbudgettet formentlig reduceres på nogle områder. Og så er det da hyggeligt at kunne følge med udviklingen hjemme i stuen. Denne udgaves første artikel er en opfordring til tandlægerne om at satse mere på behandling af marginal parodontitis. Denne opfordring er ikke grundløs, og forhåbentlig kan fremtiden indebære større fokus på denne sygdom, der er underdiagnosticeret og underbehandlet i de nordiske lande. I øvrigt har redaktionen i år blandt andet valgt at fokusere på caries og denne sygdoms følgetilstande. Indlæggene strækker sig fra en spændende beskrivelse af et fremtidsscenarium for diagnostik og behandling af caries, over evidensbaseret cariesprævention, kollektiv eller individuel profylakse, emalje-dentinbindere, pulpaoverkapning i primære tænder til endodontiske medikamenter. Det er også væsentligt at være opdateret med hensyn til de krav, der kan stilles til leverandørerne af materialer til tandklinikkerne, ligesom det er væsentligt at vide, hvad medicinskabet skal indeholde i dag. En del kolleger har efterlyst en oversigt over de kroniske orofaciale smerter, et område, der af mange er vanskeligt at håndtere i dagligdagens praksis. Så er der nyt fra implantatfronten og en artikel om ungdommens holdning til mundhulens sygdomme. Endvidere rummer årbogen en redegørelse for tandlægens rolle i forbindelse med odontofobi, en artikel om sjældne men væsentlige medicinske tilstande med orale manifestationer samt en artikel om alkohol- og narkotikaproblemer. Det er redaktionens håb, at emnevalget passer til kollegernes aktuelle behov for opdatering. God læsning!


Björn Klinge

 

Tandhälsan har förbättrats påtagligt i Skandinavien under senare årtionden. Färre individer är helt tandlösa och vi får behålla allt fler tänder i allt högre åldrar. Förekomst av karies har minskat betydligt, särskilt hos barn och ungdom. Ibland kan man därför få intrycket att tandsjukdomarna...

 

Læs hele artiklen


Carina Källestål, Björn Carlsson och Nicklas Strömberg

 

Kariessjukdom är idag ojämnt fördelad bland skandinaviska tonåringar och traditionella metoder förebygger kariesutvecklingen dåligt. Bättre metoder för diagnostik, förebyggande vård och behandling kan bli resultatet av genteknik och kartläggningen av människans arvsmassa. Med ett...

 

Læs hele artiklen


Susanna Axelsson och Anna-Karin Holm

 

I mitten av 1900-talet var kariesförekomsten mycket hög i de nordiska länderna. I Sverige var cirka en fjärdedel av de som var över 16 år helt tandlösa och så gott som alla barn och ungdomar hade karies. Idag är kariesförekomsten betydligt lägre. Cirka hälften av alla barn och ungdomar ...

 

Læs hele artiklen


Sven Poulsen

 

Forebyggelsen er til stadig diskussion som følge af en lang række forhold. Men ét af de hyppigst stillede spørgsmål er: „Skal vi fortsætte med den brede indsats overfor de mange, eller skal vi koncentrere os om de enkeltindivider der har et stort behov for en forebyggende ...

 

Læs hele artiklen


Werner J. Finger

 

Nye emalje-dentinbindere introduceres kontinuerligt på markedet i meget hurtigt tempo. De nye produkter er tit ganske utilstrækkeligt karakteriserede fx ved angivelse af 3., 4., 5. generation, hvilket hverken er en standardiseret eller selvforklarende inddeling. I overensstemmelse...

 

Læs hele artiklen


Ingegerd Mejàre

 

Djupa kariesskador i primära tänder kan behandlas på olika sätt alltifrån ingen åtgärd till extraktion. En inaktiv (avstannad) kariesprocess kräver ingen behandling. Slipning kan vara lämpligt t.ex. på en molar som har kort kvarvarande funktionstid. Indirekt pulpaöverkappning i ett eller flera steg...

 

Læs hele artiklen


Dag Ørstavik

 

Endodonti skal forbygge eller behandle apikal periodontitt. Apikal, liksom marginal, periodontitt har mikrobiell årsak. Derfor vil såvel lokale og systemisk administrerte medikamenter samt fyllingsterapien rette seg mot bakteriell infeksjon av rotkanalen (Fig. 1). Endodontisk terapi har tradisjonelt vært...

 

Læs hele artiklen


Arne Hensten

 

Hvordan selges dentale materialer? Det finnes et enormt tilbud av dentale materialer og det er vanskelig å holde seg à jour om hvilke egenskaper man skal legge vekt på ved kjøp. Indikasjonsområde, fysikalsk/kjemiske egenskaper, biologisk og klinisk dokumentasjon, holdbarhet, samt ikke minst pris...

 

Læs hele artiklen


Peter Svensson

 

Smerter har altid spillet en væsentlig rolle for tandlægefaget, og tandpiner er fortsat i dag en af de hyppigste årsager til, at patienter søger tandlægelig behandling. Derudover kan håndtering af instrumenter og mange behandlinger være forbundet med ubehag eller være direkte...

 

Læs hele artiklen


Søren Schou, Malene Hallund og Erik Hjørting-Hansen

 

De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet i 19401. Disse initiale observationer blev bekræftet i 1951 af Leventhal, som anførte, at det var umuligt at fjerne implanteret titan2. Der gik imidlertid to årtier før Brånemark og Schröder uafhængigt ...

 

Læs hele artiklen


Anna-Lena Östberg

 

Inom tandvården i Norden har barns och ungdomars tandhälsa sedan flera decennier registrerats epidemiologiskt. De flesta ungdomar i Norden har idag en god tandhälsa sett ur tandvårdens perspektiv, även om tandhälsoförbättringen har visat tendenser till att plana ut bland tonåringar...

 

Læs hele artiklen


Kari Storhaug

 

Kroniske sykdommer og funksjonshemninger kan forårsake tann- og kjeveutviklingsforstyrrelser, slimhinnelesjoner og andre orale manifestasjoner som kan gi store tilleggsproblemer for dem det gjelder og krevende utfordringer for tannlegene. Dersom det dreier seg om en sjelden...

 

Læs hele artiklen


Erik Skaret

 

Blant tannleger er det varierende oppfatninger og kunnskaper når det gjelder begrepet odontofobi, både om problemets betydning og omfang. Mulige årsaker kan være varierende grad av kunnskap og forståelse av mekanismer for utvikling av angst og unngåelsesatferd og om forskjellene på frykt...

 

Læs hele artiklen


Sten Thelander

 

Bland de många som möter patienter med missbruksproblem finns en utbredd misstro mot möjligheterna till effektiv behandling, och inte sällan en nedvärderande inställning till den alkoholiserade eller narkotikaberoende individen. Återfall betraktas som bekräftelser...

 

Læs hele artiklen


Jens Kølsen Petersen

 

Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal der redegøres for valg af nogle lægemidler, som kan hjælpe tandlægen og patienterne i den odontologiske hverdag. Da der er forskel på børnetandpleje... 

 

Læs hele artiklen