2003

Palle Holmstrup

 

Igen i år er det årbogens ambition at tilbyde skandinaviske praktiserende tandlæger og tandklinikkens øvrige medarbejdere overskuelige artikler om aktuelle problemstillinger i det daglige arbejde. Ud over bogens tilbud om efteruddannelse i hjemmet under komfortable vilkår er denne mulighed også økonomisk konkurrencedygtig. Der er i år fokus på rygningens betydning for den orale helse, på osteoporose og reumatiske sygdomme. Desuden et vigtigt opdaterende bidrag om bidfunktionsbehandling i nutidigt lys. De differentialdiagnostiske overvejelser i mundhulens naboområder er også væsentlige i det kliniske arbejde. Så er der nyt om polymerisationslamper, om helkeramiske broer og om endodontiske revisionsbehandlinger, og desuden skal her fremhæves en anvisning på at undgå nerveskader ved fjernelse af 8’ere i underkæben. I bogens sidste artikel har vi reflekteret over odontologisk æstetik og etik. God læsning!


Jan Bergström, Seppo Wickholm, Birgitta Floderus och Susanna Axelsson

 

Det är 50 år sedan läkarna i USA och England upptäckte att tobaksrökning var en viktig faktor, i själva verket den viktigaste orsaksfaktorn, för lungcancer. Det var början till den kunskap som finns idag om rökningens sjukdomspotential. Rökning ökar risken för att drabbas av en eller flera...

 

Læs hele artiklen


Christina Lindh och Ulf H. Lerner

 

Osteoporos, eller benskörhet, klassificeras vanligen som en metabol bensjukdom på grund av att den vanligaste formen, s.k. postmenopausal osteoporos, är starkt förknippad med postmenopausalt minskade nivåer av kvinnligt könshormon, östrogen. När man vanligen talar om osteoporos...

 

Læs hele artiklen


Peter Svensson

 

Formålet med den traditionelle lære om bidfunktion har været at kunne forstå tyggeorganets opbygning udfra en funktionel helhedsopfattelse samt at kunne diagnosticere, forebygge og behandle funktionsrelaterede lidelser. Disse overordnede hensigtserklæringer har naturligvis fortsat...

 

Læs hele artiklen


Malin Ernberg

 

Kronisk muskelsmärta drabbar ca 15% av befolkningen och är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Dessa tillstånd orsakar stort lidande för de som drabbas och kostar samhället betydande summor varje år. Kronisk smärta från ansiktsmuskler utgör en stor del ...

 

Læs hele artiklen


Tore A. Larheim

 

Det finnes en lang rekke revmatiske leddsykdommer, hvorav revmatoid artritt (kronisk leddgikt) er den hyppigst forekommende. To andre velkjente sykdommer er ankyloserende spondylitt og psoriasis artritt. Slike sykdommer er kroniske i sin natur og prevalensen vil følgelig øke med...

 

Læs hele artiklen


Tore Bjørnland

 

Frekvensen av kjeveleddsinvolvering hos pasienter med revmatoid artritt er blitt rapportert til å være mellom 2% og 86%1. Selv om det alltid er vanskelig å sammenligne pasientmaterialer, viser dette at de diagnostiske kriterier for å avgjøre om kjeveleddet er involvert i en generell revmatologisk...

 

Læs hele artiklen


Troels Bundgaard og Christian Brahe Pedersen

 

Historisk set var infektioner med primært odontogent fokus en vanlig årsag til hospitalisering i såvel 1800- som 1900-tallet. Disse tidligere livstruende infektioner er nu relativt sjældne (men fortsat alvorlige). Patienter med symptomer, der giver anledning til differentialdiagnostiske...

 

Læs hele artiklen


Bente Nyvad

 

Tandplejemidler beregnet til hjemmebrug (tandpasta, geler, skyllevæsker, tyggegummi) indeholder ofte sukkeralkoholerne xylitol og/eller sorbitol. Indholdet af sukkeralkohol deklareres typisk på emballagen, side om side med fluorid, og sender derfor et signal om, at disse sødestoffer...

 

Læs hele artiklen


Erik Asmussen og Anne Peutzfeldt

 

De første kompositte plast på markedet var såkaldt kemisk polymeriserende plast, der hærdede efter en sammenblanding af to komponenter; siden midt i 1970’erne har det imidlertid også været muligt at hærde plast ved hjælp af lys. Lyspolymeriserende plast blev i begyndelsen hærdet ved hjælp...

 

Læs hele artiklen


Stig Karlsson

Helkeramiska oralprotetiska ersättningar har en lång historia som går 100 år tillbaka i tiden, men den begränsade hållfastheten har under lång tid begränsat användningen till enstaka kronor i framtandsområdet1. Senare har de helkeramiska konstruktionerna framställts med en förstärkt...

 

Læs hele artiklen


Thomas Kvist

 

Resultat av endodontisk behandling Det finns en ansenlig mängd publicerade undersökningar som rapporterat resultat av endodontisk behandling av tänder med såväl vital som nekrotisk pulpa. Dessa har samstämmigt visat att om behandlingen utförs av specialister eller studenter under...

 

Læs hele artiklen


Søren Hillerup

 

Skade på nerver opstået under behandling kaldes iatrogene nerveskader. Iatrogen betyder forårsaget af behandleren. En skade er en uforudset, af viljen uafhængig hændelse, der stiller skadelidte ringere, end før skaden indtraf. Iatrogene nerveskader kommer oftest, som... 

 

Læs hele artiklen


Gunhild Vesterhus Strand

 

Innen moderne pasientbehandling kan en lett forvirres av alle de forskjellige typer „behandling“, for eksempel evidensbasert -, kvalitetssikret -, alternativ -, midlertidig -, semi-permanent -, nødvendig -, faglig forsvarlig behandling osv. Det skulle derfor ikke være noen grunn til å fokusere på enda...

 

Læs hele artiklen


Ulla Pallesen og Palle Holmstrup

 

Generelt har tandlæger beskæftiget sig med profylakse, diagnostik og behandling af sygdomme i munden, og som et led i genopretningen af tandsættet efter sygdom har æstetiske forhold altid spillet en rolle. Patienter gøres pænere ved tandrensning, ved behandling med tandfarvede...

 

Læs hele artiklen