2002

Palle Holmstrup

 

Den nordiske odontologiske årbog, Odontologi 2002, foreligger nu som et nyt bidrag til alle nordiske tandlægers efteruddannelse. Redaktionen har igen tilstræbt at præsentere en række præcise artikler om fagaktuelle emner, som forhåbentlig kan sikre et indhold med både national og faglig bredde til ajourføring af tandlæger. Etiske aspekter trænger sig konstant på i vore daglige refleksioner før beslutninger i det kliniske arbejde. I den aktuelle årbog er der, ud over en artikel om etiske aspekter, mange bidrag til disse beslutninger, især inden for cariologi, endodonti og protetik. Der er desuden artikler, som kan uddybe forståelsen af de mikrobiologiske forhold i mundhulen og deres betydning, om den medicinske behandling af vore ældre patienter og om cytostatikumbehandling og dens konsekvenser for mundhulen. Endelig er tobakkens indflydelse på forholdene i mundhulen fortsat aktuel, og derfor indeholder årbogen en oversigt over den aktuelle status, som til stadighed udbygges. Det er redaktionens håb, at bogen atter i år vil kalde på opmærksomhed i forbindelse med den del af en systematiseret efteruddannelse, som kan foregå under behagelige former i hjemmene.


Claes Reit

 

Denna artikel handlar om moral. Närmare bestämt om aspekter på hur vi bör handla i problematiska kliniska valsituationer. Avsikten är också att ta en historisk utgångspunkt för att undersöka i vilken grad tankar som tänkts i en annan tid, i en annan värld, fortfarande kan vara giltiga. I den... 

 

Læs hele artiklen


Jesper Reibel og Kaj Stoltze

 

Rygningens betydning for udvikling af lungecancer og sygdomme i hjerte-karsystemet er velkendt. Som en del af sundhedssystemet har tandlæger naturligvis en interesse heri, men det er oplagt, at der er andre instanser...

 

Læs hele artiklen


Gunnar Dahlén och Gunnel Svensäter

 

De två dominerande orala sjukdomarna, karies och parodontit, är fortfarande trots en dramatiskt minskad incidens, den huvudsakliga orsaken till orala problem, ohälsa och tandförluster i alla populationer över hela...

 

Læs hele artiklen


Tove Larsen

 

Dental fokal infektion, dvs. at mikroorganismer fra mundhulen forårsager patologiske tilstande andre steder i kroppen, er et begreb, der med vekslende intensitet har været på banen i mere end 100 år1. De seneste år er der igen...

 

Læs hele artiklen


Hans Gisselsson

 

Mellan åren 1985 och 1999 har förekomsten av karies minskat avsevärt för 12-åringar i Sverige och som exempel har det genomsnittliga antalet karieslesioner (DFT) sjunkit från 3,1 till 0,9 enligt Socialstyrelsens officiella...

 

Læs hele artiklen


Håkon Nordbø og Gunhild V. Strand

 

Konvensjonelle glassionomercementer De første konvensjonelle glassionomercementer så dagens lys i 1969, og den første kliniske utprøving ble startet i 1970 av John McLean. Siden har det funnet sted en betydelig utvikling av disse materialer, men populariteten og bruken av dem har variert både med...

 

Læs hele artiklen


Preben Hørsted Bindslev

 

Fjernelse af væv og bakterier samt præparation af rodkanalen ved endodontisk behandling har hidtil hovedsageligt været udført ved hjælp af håndinstrumenter eller instrumenter monteret i et såkaldt 30-60° reciprokerende vinkelstykke (fx Giromatic, Safety Handpiece M4). Egentligt roterende...

 

Læs hele artiklen


Dag Ørstavik

 

Endodontisk behandling innebærer enten å forebygge eller kurere apikal periodontitt, inklusive apikal cyste (Figur 1). Apikal periodontitt er forårsaket av infeksjon av rotkanalsystemet og apikalt dentin; behandlingen er derfor å betrakte som forebyggelse eller eliminering av rotkanalsinfeksjon. Å...

 

Læs hele artiklen


Tore Dérand

 

Under de senaste 50 åren har stort intresse visats för stiftförankringars problematik och deras användning i kliniken. I detta sammanhang avses stift som placeras i rotkanalerna i rotfyllda tänder. De flesta tandläkare har upplevt, att stift kan lossna från rötterna eller att rotfrakturer kan ske...

 

Læs hele artiklen


Asbjørn Jokstad og Jon Ørstavik

 

Prognose – fra gresk pro gnosis – kan bokstavelig oversettes som forut-kunnskap eller forut-erkjennelse. Uttrykket anvendes innen mange ulike fagområder hvor man ønsker å beskrive sannsynlig utvikling av ulike tilstander. I medisinsk sammenheng ble begrepet tatt i bruk på 1600 tallet...

 

Læs hele artiklen


Sven Scholander og Mogens Gad

 

Ordet kommunisere betyr å „meddele seg“ og brukes nå innen forskjellige vitenskapsgrener som et uttrykk for bestrebelse på å overføre informasjon, idéer og holdninger fra et individ eller gruppe til en annen. Innen odontologien vil god kommunikasjon mellom pasient og tannpleieteam (tannlege...

 

Læs hele artiklen


Jens Kølsen Petersen og Poul Holm-Pedersen

 

I farmakologisk henseende regnes man til ældregruppen, når man har passeret 65 år1,2. Den specielle del af lægemiddellæren, som omhandler de ældre, kaldes gerontofarmakologi1. Ældre over 65 år udgjorde i 1998 i Danmark ca. 18% af befolkningen og brugte ca. 40% af de godt 9 milliarder...

 

Læs hele artiklen


Olav J. Bergmann og Mats Jontell

 

Antallet af kræfttilfælde har været stigende inden for de sidste årtier. Som eksempel viser den seneste samlede opgørelse fra Danmark (1996) ca. 28.000 nye tilfælde. De tilsvarende tal var 17.000 i 1971 og 27.000 i 1993. Denne incidensstigning skyldes dels en øget befolkningsandel af ældre, dels...

 

Læs hele artiklen