Om årbogen

Gennem mere end 30 år har Munksgaards Forlag udgivet Odontologi - årbogen om aktuelle odontologiske temaer.

Hovedformålet er at bringe ajourførende, korte og letforståelige artikler om klinisk relevante emner for praktiserende tandlæger. Artiklerne er altid skrevet af nordiske forfattere med omfattende faglig baggrund, og der tilstræbes en ligelig fordeling af artikler på norsk, svensk og dansk. Dermed er det muligt for tandlæger i hele Skandinavien at opnå faglig ajourføring i en bred vifte af faglige emner uden at miste tid til kursusophold eller foredrag. Da bogen tilmed altid har haft en overkommelig pris, er den en helt oplagt mulighed for faglig opdatering af den travle tandlæge.

 

Odontologi-årbogen har ry for et højt fagligt niveau. Det er redaktionens håb, at danske, norske, svenske, islandske og finske praktiserende tandlæger i såvel privat som offentligt regi kan have udbytte af Aktuel Nordisk Odontologi. Specielt er det vort ønske, at vore kolleger kan se fordelen ved at benytte denne form for opdatering i et bredt felt af det odontologiske spektrum.


Redaktør

 

Palle Holmstrup

Professor i parodontologi ved Tandlægeskolen, Det Sundheds­videnskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Cand.odont. 1971, lic.odont. 1976, specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi 1983, dr.odont. 1985. 10 års ansættelse v. Rigshospitalets Afd. for Tand-, Mund- og Kæbesyg­domme. Lektor i oral medicin ved Tandlægeskolen i København 1985-88. Professor i parodontologi fra 1988. Desuden afdelingsleder ved Afd. for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi 2004-06. Æresdoktor ved Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2005. Gæsteprofessor i parodontologi ved Tandlægeskolen, Det Sundheds­videnskabelige Fakultet, Århus Universitet 2008. Prægraduat undervisning af tandlægestuderende siden 1971. Mere end 300 postgraduate kurser, seminarer og gæsteforelæsninger i Europa, Rusland, Afrika, Asien og USA. Chefredaktør af Oral Health and Preventive Dentistry og redaktionsmedlem af en række andre videnskabelige tidsskrifter. Forskning om parodontologiske og oral medicinske temaer, herunder sammenhængen mellem orale og almene sundheds- og sygdomsforhold. Mere end 200 publikationer i nationale og internationale tidsskrifter og lærebøger.

 

 

Redaktionspanelet består i øjeblikket af:

 

Preben Hørsted Bindslev

Lektor i Endodonti og Klinisk materialelære samt institutleder ved Odontologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Lene Esmark

Overtandlæge, Frederiksberg Kommunale Tandpleje

 

Stig Karlsson

Professor, odont. dr.,

institutchef vid Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM), Oslo, är för tillfället tjänstledig från sin professur i Oral protetik vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

 

Gunhild Vesterhus Strand

Professor, dr. odont

spesialist i barnetannpleie, med videreutdannelse innen samfunnsodontologi og helsefag, doktorgrad i Kariologi og fungerende professor og leder av fagfeltet Gerodontologi ved Universitet i Bergen, Norge.