Forfattervejledning

Aktuel Nordisk Odontologi er en nordisk publikation på ca. 200 sider indeholdende aktuelle artikler af høj kvalitet. Bogen henvender sig til og skrives for praktiserende tandlæger i såvel den liberale som den offentlige sektor.

 

Aktuel Nordisk odontologi udsendes i formatet 14 x 21 cm. En trykside indeholder ca. 2.000 enheder (bogstaver, tegn, mellemrum). Den enkelte artikel bør ikke overskride 10 tryksider inkl. illustrationer.

 

Et velforberedt og gennemarbejdet manuskript er nemmere at redigere, betyder færre fejl og sikrer, at bogen udgives til tiden!

 

Ortografi

Bogen trykkes på dansk, norsk og svensk i overensstemmelse med de respektive sprogs retskrivning. Undgå forkortelser, da disse nemt misforstås. Desuden henvises til Svartz-Malmberg G, Goldmann R, eds. Nordic biomedical manuscripts. Oslo: Universitetsforlaget, 1978.

 

Præparatnavne

Som præparatnavne skal NFN-navne, alternativt INN-(WHO)-navne anvendes.

 

Fremsendelse af manuskript

Manuskriptet fremsendes både som trykt/printet version og pr. mail – se nedenstående adresser. Der skal være overensstemmelse mellem den elektroniske og den trykte version af manuskriptet.

 

Følg venligst nedenstående få regler:

  • Indstil PC-en med 1½ linies afstand og bred venstre margin (fx 34 linier à 60 enheder). Løs højre margin (brug ikke automatisk orddeling), brug tabulator ved indrykning, afslut afsnit med tryk på returtasten. Brug ikke versaler, kursiv, halvfed, notefaciliteter eller lignende. På udskriften anføres overskriftsrubrikker (1 – 4). Figurplacering markeres i margin.
  • Illustrationer (sort/hvide fotografier, stregtegninger, grafiske oversigter, tabeller) kan anvendes i relevant omfang. Farveillustrationer medtages kun efter forudgående aftale med Forlaget, og kun i begrænset omfang.
  • Illustrationer kan gengives i varierende størrelser, dog maksimalt 12,3 x 17 cm (fuld side).
  • Illustrationer fra andre publikationer bør undgås. Forfatteren skal i givet fald selv indhente tilladelse til reproduktion fra pågældende forfatter og forlag og afholde eventuelle royaltyafgifter.
  • Figurer og tabeller identificeres med nummer. Figurtekster vedlægges separat.
  • Illustrationer kan vedlægges enten som fotografier/dias eller i elektronisk form bilagt udskrift. Generelt gælder, at programmet skal være i TIFF eller EPS format. Farveillustrationer skal være CMYK konvertibel (NB: Microsoft Powerpoint kan ikke bruges!).
  • Angiv altid program, styresystem og forfatternavn.
  • Litteratur. Enkelte litteraturreferencer – helst ikke over 10 – til særligt betydningsfulde, nyere oversigtsartikler bør medtages. Der kan – om nødvendigt – henvises til, at yderligere litteratur kan fås ved henvendelse til forfatteren.
  • Litteraturhenvisninger i teksten anføres med tal og nummereres konsekutivt.

 

Artikel i tidsskrift

1.      Bruhn H, Benwell CF. Videnskabelighed og praksis – nye tider for sygeplejen. Klin Sygepl 2004; 17 (4): 12-20.

 

Bog

1.      Birkler J. Filosofi & sygepleje. København: Munksgaard Danmark; 2003.

 

Kapitel i bog

Poulsen I. Geriatrisk udredning. I: Amstrup K, Poulsen I, eds. Geriatri – en tværfaglig udfordring. København: Munksgaard Danmark; 2004.

 

Websites

Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash 2000. (Besøgt 7. oktober 2004) www.sst.dk/publ/Publ2000/whiplash/clean.html

 

Litteraturhenvisninger anføres med tal, hver gang de forekommer i teksten. De skal fremstå i rækkefølge. Der bør højst henvises til 10 kilder.

Kun litteratur, anvendt i artiklen, må anføres under litteratur.

Det er forfatterens ansvar, at litteraturen er angivet korrekt.

Fodnoter forsøges undgået.

 

Overskrifter

 

Et framtidsscenario för karies                                artiklens titel

 

    CARINA KÄLLESTÅL                                                   forfatter

  

Kariessjukdom i dag                                                 hovedrubrik

  

3  Skev kariesfördelning                                          1. underrubrik

 

Kursiv                                                                       2. underrubrik